வ.எண் தலைப்பு எண் மற்றும் நாள் பதிவிறக்கம்
1 Creation of Livelihood Parks as common lnfrastructure centres for Self Help Groups to pursue their livelihood activities collectively - Orders - lssued. G.O.(Ms) No.G.o (Ms). No 151
Dated: 16-12-2021
pdf
2 Manimegalai Awards" to the Best Self Help Groups(SHGs), Panchayat Level Federations (PLFs), Village Poverty Reduction Committee(VPRCs), Block Level Federation(BlFs), Area Level Federation(AlFs) and City Level Federation(ClFs) in the State and District level for the year 2A21-22 - Orders lssued. G.O.(Ms) No.G.O(Ms) No.133
Dated: 15-11-2021
pdf
3 2011-12ல் புதிய 65,000 சுயஉதவி குழுக்களை உருவாக்குதல் G.O.(Ms) No.G.O.(Ms) No.21
Dated: 28-03-2012
pdf
4 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான 5 சிறந்த ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகள் மற்றும் மாநில அளவில் 10 சிறந்த சுயஉதவி குழுக்களுக்கு விருதுகள் G.O.(Ms) No.G.O.(Ms) No.140
Dated: 28-03-2012
pdf
5 Renaming-Slum-Level-Federation-Urban-Neighbourhood-Federation-03-08-2012 G.O.(Ms) No.GO MS 68
Dated: 03-08-2012
pdf
6 சிறந்த சுயஉதவி குழுக்கள் / பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்புகளை தேர்வு செய்வதற்கான மாநில அளவிலான தேர்வுக் குழு - மறுசீரமைப்பு G.O.(Ms) No.G.O.(D) No.87
Dated: 28-02-2013
pdf
7 Self Help Group (SHGs) G.O.(Ms) No.G.O.(Ms)NO.21
Dated: 03-08-2012
pdf
8 Renaming Slum Level Federation Urban Neighbourhood Federation G.O.(Ms) No.G.O(Ms)no.68
Dated: 03-08-2012
pdf
9 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் – மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். G.O.(Ms) No.GO.NO 43
Dated: 27-07-2022
pdf
10 5 சிறந்த பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்புகள் மற்றும் 10 சிறந்த சுயஉதவி குழுக்களுக்கு மாநில அளவில் 2010-11 ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகள் G.O.(Ms) No.G.O.(Ms) No.158
Dated: 22-10-2013
pdf
11 பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல். PLF & SLF அளவிலான சுய உதவிக் குழுவுக்கு இருப்பு ஊக்கத்தொகை ரூ.2.50 கோடி அனுமதி G.O.(Ms) No.G.O. (Ms) No . 9
Dated: 13-03-2012
pdf
12 மகளிர் சுயஉதவிக்குழு ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் செயல்படுத்தப்படும் வாழ்வாதார பூங்காவிற்கு "மகாகவி பாரதியார் வாழ்வாதார பூங்கா" என பெயர் சூடுதல் G.O.(Ms) No.G.O.No:134
Dated: 22-11-2021
pdf
13 2010-2011 ஆம் ஆண்டிற்கான தரவரிசையில் தேர்ச்சி பெற்ற பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்புகளுக்கு ஊக்கத்தொகை - ரூ.10.00 கோடி இருப்புத் தொகை வெளியீடு - அனுமதி G.O.(Ms) No.G.O.(Ms) No.1
Dated: 03-01-2011
pdf
14 2010-11ல் பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு மற்றும் குடியிருப்பு நிலை மன்றத்தின் அலுவலகப் பொறுப்பாளர்களுக்கு கூடுதலாகப் பயிற்சி - கூடுதல் தொகையான 1,42,74,225/- விடுவிப்பு - அனுமதி - ஆணைகள் G.O.(Ms) No.G.O. (Ms) No.3
Dated: 07-01-2011
pdf
15 மாநில அளவில் சிறப்பாக செயல்படும் வங்கிகள் மற்றும் தனியார் வங்கிக் கிளைகளுக்கு விருது வழங்குதல் G.O.(Ms) No.G.No.4
Dated: 07-01-2011
pdf
16 இயக்குநர்கள் குழு - சில அதிகாரிகள் இடமாற்றம் - புதிய உறுப்பினர்கள் நியமனம் - ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டது G.O.(Ms) No.G.O.(D).No.50
Dated: 31-01-2011
pdf
17 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான 18 - 35 வயதுக்குட்பட்ட 25000 இளைஞர்களுக்கு இளைஞர் திறன் பயிற்சி - ரூ.15.00 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு - ஆணை வெளியிடப்பட்டது. G.O.(Ms) No.G.O.(Ms).No: 102
Dated: 07-12-2011
pdf
18 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான நகர்ப்புற சுயஉதவி குழுவிற்கு சுழல் நிதி - ரூ.15.00 கோடி விடுவிக்க - உத்தரவு G.O.(Ms) No.G.O.(Ms) No: 104
Dated: 09-12-2011
pdf
19 சுழல் நிதி மற்றும் வங்கிக் கடன் இணைப்புக்கான அனுமதி - 2011-12ல் செயல்படுத்த - உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது G.O.(Ms) No.G.O. (D) No: 394
Dated: 22-08-2011
pdf
20 தமிழ்நாடு சுய உதவி குழு நல சங்கம்- சுனாமி திட்ட செயலாற்றிய பிரிவின் கட்டுபாட்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் மகளிர் மேம்பாட்டு நிறவன கட்டுபாட்டின் கொண்டு வருவது - ஆனை வெளியிடப்படுகிறது G.O.(Ms) No.G.O. No:14
Dated: 04-02-2010
pdf
21 28.1.11 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற குடியரசு நாள் விழாவில் ஊரக வளர்ச்சி மட்டும் ஊராட்சி துறை மட்டும் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டுக் கழக சார்பக அலங்கார ஊர்திகள் பங்கேற்பு- ரூ.159720 விடுவித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது G.O.(Ms) No.G.O. No:16
Dated: 18-02-2010
pdf
22 2010-11 ஆம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட அளவில் சுய உதவிக்குழுக்கள்/ பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான கலாச்சாரப் போட்டி - தோகை ஒப்பளிப்பு மட்டும் விடுவிப்பு செய்து- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது . G.O.(Ms) No.G.O.No: 51
Dated: 20-05-2010
pdf