வ.எண் தலைப்பு எண் மற்றும் நாள் பதிவிறக்கம்
1 CMBFS ஆர்டர்களின் மேற்பார்வையில் அரசாணை.(Ms) எண்.60
தேதியிட்டது: 11-09-2023
pdf
2 தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டுக் கழகம் லிமிடெட் - திரு எச்.கிருஷ்ணனுண்ணி, எல்ஏஎஸ்., அரசின் இணைச் செயலாளர், நிதித் துறை இயக்குநர் குழுவின் நியமனம் அரசாணை.(Ms) எண்.265
தேதியிட்டது: 19-07-2023
pdf
3 கலைஞர் மகளிர் உரிமைகள் திட்டம் அரசாணை.(Ms) எண்.15
தேதியிட்டது: 10-07-2023
pdf
4 TNSRLM DMMU இல் MIS ஆய்வாளர் அரசாணை.(Ms) எண்.84
தேதியிட்டது: 16-06-2023
pdf
5 CMBFS Extension 2023-24 அரசாணை.(Ms) எண்.33
தேதியிட்டது: 07-06-2023
pdf
6 ஜூன் 3 ஆம் நாளினை "சுய உதவி குழு தினம் " ஆக கடைபிடித்தல் அரசாணை.(Ms) எண்.72
தேதியிட்டது: 02-06-2023
pdf
7 சுயஉதவி குழுக்களை ஸ்மார்ட் SHGகளாக உருவாக்க பைலட் பயிற்சி திட்டம் அரசாணை.(Ms) எண்.61
தேதியிட்டது: 19-04-2023
pdf
8 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் – மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். அரசாணை.(Ms) எண்.GO.NO 43
தேதியிட்டது: 27-07-2022
pdf
9 Creation of Livelihood Parks as common lnfrastructure centres for Self Help Groups to pursue their livelihood activities collectively - Orders - lssued. அரசாணை.(Ms) எண்.G.o (Ms). No 151
தேதியிட்டது: 16-12-2021
pdf
10 மகளிர் சுயஉதவிக்குழு ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் செயல்படுத்தப்படும் வாழ்வாதார பூங்காவிற்கு "மகாகவி பாரதியார் வாழ்வாதார பூங்கா" என பெயர் சூடுதல் அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.No:134
தேதியிட்டது: 22-11-2021
pdf
11 Manimegalai Awards" to the Best Self Help Groups(SHGs), Panchayat Level Federations (PLFs), Village Poverty Reduction Committee(VPRCs), Block Level Federation(BlFs), Area Level Federation(AlFs) and City Level Federation(ClFs) in the State and District level for the year 2A21-22 - Orders lssued. அரசாணை.(Ms) எண்.G.O(Ms) No.133
தேதியிட்டது: 15-11-2021
pdf
12 5 சிறந்த பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்புகள் மற்றும் 10 சிறந்த சுயஉதவி குழுக்களுக்கு மாநில அளவில் 2010-11 ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுகள் அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(Ms) No.158
தேதியிட்டது: 22-10-2013
pdf
13 சிறந்த சுயஉதவி குழுக்கள் / பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்புகளை தேர்வு செய்வதற்கான மாநில அளவிலான தேர்வுக் குழு - மறுசீரமைப்பு அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(D) No.87
தேதியிட்டது: 28-02-2013
pdf
14 Renaming-Slum-Level-Federation-Urban-Neighbourhood-Federation-03-08-2012 அரசாணை.(Ms) எண்.GO MS 68
தேதியிட்டது: 03-08-2012
pdf
15 Renaming Slum Level Federation Urban Neighbourhood Federation அரசாணை.(Ms) எண்.G.O(Ms)no.68
தேதியிட்டது: 03-08-2012
pdf
16 Self Help Group (SHGs) அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(Ms)NO.21
தேதியிட்டது: 03-08-2012
pdf
17 2011-12ல் புதிய 65,000 சுயஉதவி குழுக்களை உருவாக்குதல் அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(Ms) No.21
தேதியிட்டது: 28-03-2012
pdf
18 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான 5 சிறந்த ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகள் மற்றும் மாநில அளவில் 10 சிறந்த சுயஉதவி குழுக்களுக்கு விருதுகள் அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(Ms) No.140
தேதியிட்டது: 28-03-2012
pdf
19 பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல். PLF & SLF அளவிலான சுய உதவிக் குழுவுக்கு இருப்பு ஊக்கத்தொகை ரூ.2.50 கோடி அனுமதி அரசாணை.(Ms) எண்.G.O. (Ms) No . 9
தேதியிட்டது: 13-03-2012
pdf
20 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான நகர்ப்புற சுயஉதவி குழுவிற்கு சுழல் நிதி - ரூ.15.00 கோடி விடுவிக்க - உத்தரவு அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(Ms) No: 104
தேதியிட்டது: 09-12-2011
pdf
21 2011-12 ஆம் ஆண்டிற்கான 18 - 35 வயதுக்குட்பட்ட 25000 இளைஞர்களுக்கு இளைஞர் திறன் பயிற்சி - ரூ.15.00 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு - ஆணை வெளியிடப்பட்டது. அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(Ms).No: 102
தேதியிட்டது: 07-12-2011
pdf
22 சுழல் நிதி மற்றும் வங்கிக் கடன் இணைப்புக்கான அனுமதி - 2011-12ல் செயல்படுத்த - உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது அரசாணை.(Ms) எண்.G.O. (D) No: 394
தேதியிட்டது: 22-08-2011
pdf
23 இயக்குநர்கள் குழு - சில அதிகாரிகள் இடமாற்றம் - புதிய உறுப்பினர்கள் நியமனம் - ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டது அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(D).No.50
தேதியிட்டது: 31-01-2011
pdf
24 2010-11ல் பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு மற்றும் குடியிருப்பு நிலை மன்றத்தின் அலுவலகப் பொறுப்பாளர்களுக்கு கூடுதலாகப் பயிற்சி - கூடுதல் தொகையான 1,42,74,225/- விடுவிப்பு - அனுமதி - ஆணைகள் அரசாணை.(Ms) எண்.G.O. (Ms) No.3
தேதியிட்டது: 07-01-2011
pdf
25 மாநில அளவில் சிறப்பாக செயல்படும் வங்கிகள் மற்றும் தனியார் வங்கிக் கிளைகளுக்கு விருது வழங்குதல் அரசாணை.(Ms) எண்.G.No.4
தேதியிட்டது: 07-01-2011
pdf
26 2010-2011 ஆம் ஆண்டிற்கான தரவரிசையில் தேர்ச்சி பெற்ற பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்புகளுக்கு ஊக்கத்தொகை - ரூ.10.00 கோடி இருப்புத் தொகை வெளியீடு - அனுமதி அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.(Ms) No.1
தேதியிட்டது: 03-01-2011
pdf
27 2010-11 ஆம் ஆண்டிற்கான மாவட்ட அளவில் சுய உதவிக்குழுக்கள்/ பஞ்சாயத்து அளவிலான கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான கலாச்சாரப் போட்டி - தோகை ஒப்பளிப்பு மட்டும் விடுவிப்பு செய்து- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது . அரசாணை.(Ms) எண்.G.O.No: 51
தேதியிட்டது: 20-05-2010
pdf
28 28.1.11 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற குடியரசு நாள் விழாவில் ஊரக வளர்ச்சி மட்டும் ஊராட்சி துறை மட்டும் தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டுக் கழக சார்பக அலங்கார ஊர்திகள் பங்கேற்பு- ரூ.159720 விடுவித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது அரசாணை.(Ms) எண்.G.O. No:16
தேதியிட்டது: 18-02-2010
pdf
29 தமிழ்நாடு சுய உதவி குழு நல சங்கம்- சுனாமி திட்ட செயலாற்றிய பிரிவின் கட்டுபாட்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் மகளிர் மேம்பாட்டு நிறவன கட்டுபாட்டின் கொண்டு வருவது - ஆனை வெளியிடப்படுகிறது அரசாணை.(Ms) எண்.G.O. No:14
தேதியிட்டது: 04-02-2010
pdf