மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களில் தீர்மான புத்தகம் சேமிப்பு மற்றும் வருகை பதிவேடு ரொக்க புத்தகம் பொதுப் பெயரெடு மற்றும் உறுப்பினர் பாஸ் புத்தகங்கள் போன்ற நிலையான பதிவேடுகள் பராமரிக்கப்படும்

மேலும்

269 சதுர அடி கொண்ட வீடு கட்டுவதற்கு தேவையான அளவு நிலம் பயனளிக்கு சொந்தமா இருக்க வேண்டும் . பயனாளிகள் தாங்களாகவே வீட்டை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் .குடும்ப தலைவர் அல்லது தலைவி பெயரில் வீடு ஒதிக்கீடு செய்யப்படும்

மேலும்

Page 1 of 1, showing 2 record(s) out of 2 total