சுய உதவி குழுக்கள்

         அதே பகுதியில் வசிக்கும் 18 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட 12 முதல் 20 ஏழை பெண்கள் அடங்கிய குழு ‘சுய உதவிக்குழு’ (SHG). SHG இன் நோக்கங்கள் வழக்கமான கூட்டங்களை நடத்துதல், சேமிப்பு மற்றும் உள் கடன்களை அதன் உறுப்பினர்களிடையே ஊக்குவித்தல் மற்றும் கூட்டு மற்றும் ஜனநாயக முடிவெடுக்கும் நடைமுறையை ஊக்குவித்தல். பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதிசெய்யும் நோக்கத்துடன் கூட்டங்கள், சேமிப்பு, புத்தகம் வைத்தல், கூட்டு முடிவெடுத்தல், உள் கடன் வழங்குதல், வங்கிக் கடன்களைப் பெறுதல் மற்றும் உடனடித் திருப்பிச் செலுத்துதல் ஆகியவற்றில் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

வழக்கமான சேமிப்பு, அவ்வப்போது கூட்டங்கள், கட்டாய வருகை மற்றும் முறையான பயிற்சி ஆகியவை SHG கருத்தாக்கத்தின் முக்கிய அம்சங்களாகும். ஒவ்வொரு குழுவும் தங்களுக்குள் இருந்து ஒரு அனிமேட்டரையும் இரண்டு பிரதிநிதிகளையும் தேர்ந்தெடுக்கிறது. குழுவிற்கு தலைமைத்துவத்தை வழங்குவதற்கும் பல்வேறு பதிவேடுகளை பராமரிப்பதற்கும் அனிமேட்டர் பொறுப்பு. பிரதிநிதிகள் அனிமேட்டருக்கு உதவுகிறார்கள் மற்றும் குழுவின் வங்கிக் கணக்குகளைப் பராமரிக்கிறார்கள்.

  • சுயஉதவி குழுக்களில் அதே பகுதியில் வசிக்கும் 18-60 வயதுக்குட்பட்ட 12-20 BPL பெண்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
  • TNCDW உடன் இணைந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் PLFகள் சுய உதவிக்குழுக்களை உருவாக்குகின்றன.
  • வழக்கமான கூட்டங்கள் மூலம் அவர்கள் ஒரு குழுவாக ஒன்றிணைவதற்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, சேமிப்புப் பழக்கத்தை வளர்க்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
  • SHG மற்றும் A & Rபயிற்சி போன்ற திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் குழு உறுப்பினர்களுக்கு ஆறு மாத காலத்திற்குள் வழங்கப்படுகின்றன.
  • 6 மாத காலத்திற்குப் பிறகு, வங்கியாளர்கள், APOக்கள், NGOக்கள், தொகுதி நிலை அதிகாரி மற்றும் PLF பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழுவால் SHGகள் கடன் இணைப்புக்காக மதிப்பிடப்படுகின்றன.
  • தகுதியான கிரெடிட் ரேட்டிங் பெற்ற SHGS க்கு, சுழல் நிதி மற்றும் பொருளாதார செயல்பாடு ஆகிய இரண்டிற்கும் வங்கிகள் மூலம் கடன் வசதிகள் பெருமளவில் கிடைக்கின்றன.
  • கடன் இணைப்புக்கான நிதி ஆதாரங்கள் SGSY, TAHDCO, NABARD & SJSRY
  • பல்வேறு திறன் பயிற்சித் திட்டங்களின் கீழ், தகுதியுடைய SHG உறுப்பினர்கள் பொருளாதார நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க அல்லது சுயவேலைவாய்ப்பை மேற்கொள்ள ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
  • TNCDW ஆல் சுய உதவிக்குழுக்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை முடிந்தவரை உள்ளூரில் சந்தைப்படுத்துவதற்கும், கண்காட்சிகளில் விற்பனை செய்வதற்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழ் வாழும் அனைத்து ஏழைப் பெண்களும் சுய உதவிக் குழு இயக்கத்தில் சேரவும் பயனடையவும், NREGS பெண் தொழிலாளர்கள், நகர்ப்புற குடிசைவாசிகள் மற்றும் SHG கவரேஜ் இன்னும் போதுமானதாக இல்லாத கிராம பஞ்சாயத்துகளில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி குழு உருவாக்கம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. எனவே, வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் வாழும் அனைத்துப் பெண்களையும் சுய உதவிக் குழு இயக்கத்தில் சேர்த்த பெருமை தமிழ்நாடு பெறும்.