சமூக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நிறுவன மேம்பாடு

Sசமூக ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நிறுவன மேம்பாடு

smid

TNULM ஆனது நகர்ப்புற ஏழை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினரை சுய உதவிக் குழுக்கள் (SHGs) மற்றும் அவற்றின் கூட்டமைப்புகளில் உலகளாவிய சமூக அணிதிரட்டலைக் கருதுகிறது. பொதுவாக, 10 முதல் 20 வரை உறுப்பினர்களாக உள்ள ஏழை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் சுய உதவிக் குழுக்களாகத் திரட்டப்படுகிறார்கள்.

SC, ST, சிறுபான்மையினர், 229 பெண்கள் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆதரவற்றோர், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள், மற்றும் தெருவோர வியாபாரிகள், கந்தல் பிடுங்குபவர்கள் போன்ற பாதிக்கப்படக்கூடிய தொழில்சார் குழுக்களின் நகர்ப்புற ஏழை மக்கள்தொகையில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினரை அணிதிரட்டுவதற்கு TNULM குறிப்பாக வலியுறுத்துகிறது. , வீட்டுப் பணியாளர்கள், பிச்சைக்காரர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் போன்றவர்கள், சுய உதவிக்குழுக்கள் ஐந்து பேரம் பேச முடியாத கொள்கைகளைப் பின்பற்றுகின்றன, அதாவது,வழக்கமான கூட்டங்கள், வழக்கமான சேமிப்பு, வழக்கமான உள் கடன், வழக்கமான திருப்பிச் செலுத்துதல் மற்றும் புதுப்பித்த கணக்கு புத்தகங்கள்.