மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு அமைச்சர் அவர்கள் TNCDW ஐ பார்வையிட்டு கண்காட்சிகளை தொடங்கி வைத்தார்